Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"
   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4.  Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"
   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 30/01/2020, 11:00
   3.  Termin składania ofert: 07/02/2020, 16:00
   4.  Dokumentacja: LINK

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"
   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4.  Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"
   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 30/01/2020, 11:00
   3.  Termin składania ofert: 07/02/2020, 16:00
   4.  Dokumentacja: LINK

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"
   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4.  Dokumentacja: LINK
 1. "Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"
   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 30/01/2020, 11:00
   3.  Termin składania ofert: 07/02/2020, 16:00
   4.  Dokumentacja: LINK