Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

 1. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"
   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK
 1. UNIEWAŻNIONE: "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"
   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK
   5. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!

3. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)"

   1.  Podtytuł: doradztwo - certyfikacja
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

4. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"

   1.  Podtytuł: doradztwo - WNiP
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

5. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 16/03/2020, 16:00
   3.  Termin składania ofert: 23/03/2020, 12:00
   4.  Dokumentacja: LINK

6. ZAKOŃCZONE: „Działania promocyjno informacyjne”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

UNIEWAŻNIONE: 7. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK
   4. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!

8. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”

   1.  Data publikacji: 10/06/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 18/06/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

1. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK

2. UNIEWAŻNIONE: "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"

   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK
   5. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!

3. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)"

   1.  Podtytuł: doradztwo - certyfikacja
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

4. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"

   1.  Podtytuł: doradztwo - WNiP
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

5. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 16/03/2020, 16:00
   3.  Termin składania ofert: 23/03/2020, 12:00
   4.  Dokumentacja: LINK

6. „Działania promocyjno informacyjne”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

7. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”


   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

8. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

Polskie Mosty Technologiczne

Zamawiający Delivr Poland sp. z o.o.

realizując zamówienie w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1. zaprasza do składania ofert na poniższe zapytania ofertowe:

Lista zapytań ofertowych

1. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1. Podtytuł: strategia marketingowa.
   2. Data publikacji: 20/01/2020, 12:00
   3. Termin składania ofert: 27/01/2020, 16:00
   4. Dokumentacja: LINK

2. UNIEWAŻNIONE: "Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)" oraz "Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"

   1.  Podtytuł: audyt + zakup wartości niematerialnych
   2.  Data publikacji: 23/01/2020, 17:30
   3.  Termin składania ofert: 31/01/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK
   5. POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE!

3. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z przygotowaniem Grantobiorcy do Certyfikacji lub przygotowaniem innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla sprzedaży produktów/usług/technologii na docelowym rynku zagranicznym (z wyłączeniem kosztów administracyjnych)"

   1.  Podtytuł: doradztwo - certyfikacja
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

4. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo związane z zakupem wartości niematerialnych i prawnych"

   1.  Podtytuł: doradztwo - WNiP
   2.  Data publikacji: 28/02/2020, 13:30
   3.  Termin składania ofert: 9/03/2020, 9:00
   4. Dokumentacja: LINK

5. ZAKOŃCZONE:"Doradztwo dotyczące: wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych"

   1.  Podtytuł: materiały marketingowe.
   2.  Data publikacji: 16/03/2020, 16:00
   3.  Termin składania ofert: 23/03/2020, 12:00
   4.  Dokumentacja: LINK

6. „Działania promocyjno informacyjne”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

7. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”


   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK

8. „Tłumaczenia przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów”

   1.  Data publikacji: 5/05/2020, 12:00
   2.  Termin składania ofert: 11/05/2020, 12:00
   3.  Dokumentacja: LINK